Szívhang – A helyszín

A SzívHANG fantázianévre keresztelt program Borsodban indult, célja roma női történetek artikulációja a digitális történetmesélés, a szociodráma és a színház eszközeivel. Összesen 10 hónap állt rendelkezésünkre a teljes munka lebonyolítására vagyis a helyi toborzásra, a résztvevők egyéni és csoportszintű felkészítésére a színházi munkában való részvételre, a társulat felállítására, az anyaggyűjtésre, a forgatókönyv megírására, a színházi előadás létrehozására és bemutatására. A szűk időkeret azt követelte meg, hogy olyan helyszínt válasszunk, ahol eleve jó helyismerettel rendelkezünk, ahol ismerjük a családokat, és a lokális viszonyokat, amelyekbe beavatkozunk, ahol nagy bizonyossággal tudunk olyan ajánlatokat megfogalmazni, amelyek rímelnek a helyiek (akár még meg sem fogalmazott) igényeire, vágyaira, és feltételezhető, hogy saját kreativitásukkal rá tudnak csatlakozni ajánlatunkra.

Az 1700 fős mereven hierarchizált faluban a lakosságnak körülbelül a 15%-a roma. A roma (magyar cigány/romungro) családok jórésze évtizedek óta nagyon határozott igazodási stratégiákat követ egy olyan, egyre feudalisztikusabb módon működő környezetben, ahol a cigányság egyértelműen faji különbséget jelent. Ez a régióban tipikusnak, általánosnak mondható működés,  amelynek az a következménye, hogy egy cigány családba született ember számára nincs az életnek olyan szituációja, amikor úgymond eltekinthet származásától, nincs az élettörténetének olyan momentuma, amit ne határozna meg a roma származás.

A helyszínválasztásban fontos volt az a szempont is, hogy segítségünkre tud lenni egy jól beágyazott és megbízható helyi partnerszervezet, amely ráadásul motivált egy művészeti program implementációjában, és fantáziát lát benne akár a jövőre nézve is. Szomolyán már több mint 15 éve folytatunk etnográfiai kutatásokat és korábban már kísérleteztünk művészeti beavatkozásokkal is. A faluban működik egy jól beágyazott szervezet, amely az egri SZETA (Szegényeket Támogató Alap) szakmai támogatásával jött létre és fejlődött az elmúlt 10 évben. A SZOMARO élén egy mélyen elkötelezett, agilis, a helyi viszonyokon túllátó, helyben ügyesen politizáló szomolyai roma asszony áll, aki elérte, hogy a szervezet számításba veendő tényezővé vált a faluban

További Bejegyzések
Toborzó_fotó_Csoszó_2016.07.31 (69)