Akció antropológia

Az akcióantropológia (action anthropology) a kulturális antropológia egy részterülete. Programját az 1970-es években, az antropológiában lezajló ún. kritikai fordulathoz kapcsolódóan fogalmazta meg Sol Tax amerikai antropológus, részben az alkalmazott antropológia kritikájaként. Az akcióantropológia olyan tudományosan megalapozott beavatkozások kidolgozását és megvalósítását jelenti, amelyek időben a kulturális antropológiai terepmunkát követik, annak tapasztalataira támaszkodnak. Kiinduló feltételezése, hogy a terepmunka során kialakult intenzív kapcsolat révén az antropológus a külső szakértőknél érvényesebben érzékeli a kihívásokat, amelyekkel az kutatott közösség szembesül, pontosabban ismeri a kulturális erőforrásaikat, amelyekre a támogató programok építhetnek, jelenléte a megvalósítás során garanciát jelent arra, hogy valóban a helyi közösség igényei érvényesüljenek. Az akcióantroplógia lényegi különbsége a kívülről (felülről) érkező, kormányok vagy fejlesztési ügynökségek által megrendelt fejlesztésekhez, válságkezelő beavatkozásokhoz kapcsolódó kutatásokhoz képest, hogy a megismerést nem egy külső beavatkozási igény, hanem elsődlegesen tudományos kérdések és ambíciók motiválják, a változatási igény ezt követően, az antroplógus által kutatott közösség felől érkezik. A közösség felé elkötelezett antropológus nem tesz mást, mint erre igényre rezonál, és ennek érdekében mozgósítja saját erőforrásait, adott esetben más szakterületek képviselőit is bevonva.

Related Posts