Elnyomottak színháza

Az Elnyomottak színháza (Theatre of the Oppressed, rövidítve: TO) a részvételi színház egyik legismertebb és leginkább letisztult irányzata, amelynek célja az alávetett társadalmi csoportok emancipációja, társadalmi cselekvőképességük megerősítése a dráma és a színház eszközeivel. Az Elnyomottak színházának teoretikus és módszertani keretét a brazil származású színházi szakember, népművelő, politikai aktivista Augusto Boal dolgozta ki az 1960-es évektől kezdve, támaszkodva Paolo Freire kritikai pedagógiai koncepciójára. Boal dráma- és színház-alapú eljárásokból és technikákból felépülő rendszerét baloldali, marxista ideológiai bázison dolgozta ki. Az eljárások célja a társadalmi hierarchiák, az elnyomó viszonyok és helyzetek láthatóvá tétele, az öntudatra ébresztés, a felszabadítás, az elnyomással szembeni stratégiák kollektív kidolgozása. Boal saját programját a sokat idézett: „A színház a forradalom főpróbája” jelmondatban foglalta össze. Az Elnyomottak színházát gyakran (tévesen) a fórum színház szinonimájaként használják, valójában azonban az Elnyomottak színháza összefoglaló elnevezés, amely több részvételi színházi technikát és dráma-alapú eljárást magában foglal. A leginkább elterjedt fórum színház egy összetett eljárás, amelynek alkalmazásához szorosan kapcsolódik a korán kialakított képszínház (Image theatre) technikája, valamint később a később – a nyugati demokráciák elnyomási struktúráinak leleplezésére és meghaladására – kialkított Rendőr a fejben (Cop in the head), vagy A vágy szivárványa (Rainbow of desire) technikák. A Fórum színház alternatívája a boal-i hagyományban a Láthatatlan színház (Invisible theatre), vagy az Újságszínház (Newspaper theatre), továbbfejlesztési lehetősége a Törvényalkotó színház (Legislative theatre). Mára az Elnyomottak színháza globális mozgalommá vált. A világ minden táján működnek a boali módszereket alkalmazó csoportok, amelyek változatos közegekben (iskolákban, börtönökben, hajléktalan szállókon), egymástól igen különböző témákkal (iskolai erőszak, etnikai konfliktusok, munkavállalói jogok, hajléktalanság, családon belüli erőszak) foglalkoznak.

Related Posts