Fórum színház

(1) Részvételi színházi eljárás, az Augusto Boal féle Elnyomottak színháza legismertebb összetevője. A lényege, hogy a közönség miután végignézte az igazságtalanságról, a társadalmi hierarchiákról, az elnyomásról és a hatalmi mechanizmusokról szóló előadást, nézőből cselekvő résztvevővé (a boali terminus szerint spectator-ból spectactor-rá) válik, és az elnyomott oldalán beléphet az előadásba, megkísérelheti megváltoztatni annak kiszolgáltatott helyzetét. A nézők belépését a „joker” elnevezésű játékmester moderálja. Az ő dolga, hogy előzetesen kikérdezze a belépőket változtatási tervükről, majd a közönséget bevonja a cselekvés kísérlet értelmezésébe és értékelésébe. A résztvevők közösen mérlegelik, hogy az elnyomott helyzete érdemben változott-e az intervenció nyomán, majd újabb és újabb lehetőségeket próbálnak ki, tapssal díjazva egymás kreatív és hatékonynak bizonyuló megoldásait. A fórum színházi előadás gyakorlatilag bármilyen színházi műfajt használhat (a realista kamaradarabtól a musicalig), amely populáris (népszerű, jól érthető) az adott közönség számára és ezért alkalmas a hatalmi, alávetettségi viszonyok megvilágítására. Ugyanakkor az interaktív rész forgatókönyve szigorúan követi a Boal által kidolgozott konvenciót.

(2) A fórum színház terminus az angolszász színházi nevelésben is használatos kifejezés, azonban szűkebb jelentésű, egy drámás technikát jelöl. Ebben az esetben a fórum színház annak a gyakorlatnak a neve, amelyben a résztvevőknek improvizációjukkal egy kiélezett, már-már lehetetlen helyzetet kell megoldani az elakadó protagonista lecserélésével. A fő különbség a boali tradícióhoz képest, hogy nem feltétlenül egy aszimmetrikus kétpólusú hatalmi helyzet kimozdításáról van szó, Jellemzőbb, hogy egy konfliktushelyzet feloldását keresik a résztvevők, akik a bemutatott konfliktusos helyzetben akár többféle szerepet is kipróbálhatnak, így kompromisszumos megoldásokat is sikeresnek értékelhetnek, sőt, csupán a helyzetértelmezés gazdagodását, differenciáltabbá válását is eredménynek tekinthetik.

Related Posts